illusztáció

Rólunk

A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN Kft.) kizárólagos jogkörrel végzi a pénzügyi szervezetek felszámolását, végelszámolását és a kockázati tőkealap megszüntetését, valamint a pénzintézetek szanálásával összefüggő részfeladatokat, továbbá felfüggesztett tevékenységi engedélyű pénzügyi szervezetek esetében a felügyeleti biztosi feladatok ellátását. A társaság mindezt a pénzügyi szolgáltatásokat igénybevevők, illetve a fogyasztók érdekeit védve teszi.

A PSFN Kft. jogelődjét, a Hitelintézeti Felszámoló Kht.-t azzal a céllal hozta létre az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 1997-ben, hogy a bankok és más pénzügyi vállalkozások megszüntetése egységes módszertan szerint, az átlagosnál nagyobb, speciális hozzáértéssel, gyorsabban és legfőképp a pénzügyi eszközök tulajdonosai érdekeinek szem előtt tartásával, olcsóbban menjen végbe, amelynek nemzetgazdasági és pénzügyi stabilitási kihatása is van. Ez az oka annak, hogy a felszámoló társaság először közhasznú, majd nonprofit formában látja el feladatát, vagyis céljait mindig a pénzügyi fogyasztók érdekeinek rendeli alá.

A PSFN Kft. a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 100%-os tulajdonában van, ezért nagyban támaszkodhat a 2013 októberétől kibővített pénzügyi felügyeleti feladatokat ellátó MNB-re (magasan képzett munkavállalók és színvonalas infrastruktúra). Az új Európai Uniós elvárásoknak megfelelően, a pénzügyi közvetítőrendszer szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztése érdekében az MNB 2014 augusztusában megújította a PSFN Kft. szervezetét, működési folyamatait. A PSFN Kft. valamennyi munkatársa magasan kvalifikált, a feladatkörének minőségi ellátásához szükséges hozzáértéssel rendelkezik. Ugyanakkor a folyamatos szervezeti és infrastrukturális fejlesztések biztosítják a hatékony működést és az átláthatóságot.

A társaság honlapja útján is eleget tesz a jogszabályok szerinti közzétételi kötelezettségének és lehetőséget biztosít közérdekű adatai megismerésére, hozzájárulva a pénzügyi közvetítőrendszerbe vetett bizalom erősítéséhez, a hitelezői érdekek védelméhez.