illusztáció

Jogszabályok


 • az Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény
 • az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény
 • a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
 • a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény
 • a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény
 • a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény
 • a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény
 • a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
 • a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény
 • a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
 • a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény
 • az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény
 • a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény
 • a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
 • a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
 • a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény


Vonatkozó Kormányrendeletek:

 • a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet
 • a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
 • a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
 • a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet


Nemzeti Jogszabálytár: www.njt.hu