illusztáció

QUAESTOR együttműködési megállapodás a befektetési jegyekkel rendelkező ügyfelek hatékony vagyonkiadása érdekében

2017. 07. 10.

Budapest, 2017. július 10. – A felszámoló hatékonyabbá teszi a befektetési jegyekkel rendelkező ügyfeleknek a vagyonkiadását: a QUAESTOR felszámolója és az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. között együttműködési megállapodás jött létre annak érdekében, hogy azok az ügyfelek, akik még nem rendelkeztek a vagyonkiadás során, intézkedhessenek kiadható pénzeszközeik átutalásáról, illetőleg pénzügyi eszközeik transzferálásáról. Az új kiadási eljárásról az ügyfelek értesítő levelet kapnak, ezért a felszámoló kéri az időközben a személyes adatokban bekövetkezett változások mielőbbi bejelentését.

Az egykori QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 2016. április 08-án megjelent közleménye szerint a befektetési jegyek új vezető forgalmazója az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. lett, majd az Alapok értékesítésének felfüggesztését követően a befektetési jegyek visszaváltásra is csak az NHB Bank jogosult. Fentiekre figyelemmel a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” felszámoló együttműködési keretmegállapodással kívánja a befektetési jegyekkel rendelkező ügyfelek vagyonkiadási eljárását hatékonyabbá tenni. A felszámoló felhívja az érintett Ügyfelek figyelmét, hogy a kiadási eljárás során hamarosan egyedi tájékoztató levelet kapnak a kiadás részleteiről és a szükséges tudnivalókról. A tájékoztató levél tartalmazni fogja azon vagyonelemek felsorolását, amelyekről jelen eljárás során rendelkezni tudnak. Az NHB Bank fiókjainak elérhetőségét az alábbi linken érheti el:

https://www.nhbbank.hu/bankunkrol/fiokhalozat

A felszámoló kéri mindazon Ügyfeleket, akik kiadható vagyonnal rendelkeznek, továbbá akiknek lakóhelye/értesítési címe/telefonszáma a QUAESTOR Értékpapír Zrt. "f.a.” nyilvántartási rendszerében szereplő adatokhoz képest időközben változott, hogy új elérhetőségeiket a további ügyintézés érdekében mielőbb szíveskedjenek megküldeni a quaestor@psfn.hu e-mail címre.

A felszámoló felhívja az Ügyfelek szíves figyelmét arra, hogy a kiadásra kerülő pénzeszközök és pénzügyi eszközök átutalási és transzferálási költsége tekintetében továbbra is az Üzletszabályzat 11.4. pontjának rendelkezése, továbbá az Üzletszabályzat mellékletét képező Kondíciós listában foglaltak az irányadóak, melyeket az alábbi linkeken érhetnek el:

https://www.quaestor.hu/penzugyek/hirdetmenyek-uzletszabalyzatok
https://www.quaestor.hu/sites/default/files/pdf/qep/qep-usz-kondicios-lista.pdf

A felszámoló felhívja a figyelmet arra, hogy az ún. QUAESTOR kötvénnyel rendelkező ügyfelek nyilvántartásba vett igényeinek kielégítésére a felszámolási eljárás szabályai vonatkoznak, így jelen vagyonkiadási eljárásban ezek kifizetésére nincs lehetőség.Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.