illusztáció

Tájékoztató az AIM Általános Biztosító Zrt. „f.a.” hitelezői számára

2017. 05. 05.

Budapest, 2017. május 05. – A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. tájékoztatja az AIM Általános Biztosító Zrt. „f.a.” hitelezőit, hogy a Fővárosi Törvényszék a közbenső felszámolási mérleget és a kapcsolódó részleges vagyonfelosztási javaslatot végzésével jóváhagyta. Részleges vagyonfelosztásban kizárólag a jogszabályban és a bíróság végzésében meghatározott hitelezők részesülnek.

A Fővárosi Törvényszék 12.Fpk.7406/2013/116. számú végzésével, az AIM Általános Biztosító Zrt. „f.a.” (AIM) 2015. június 30-i fordulónapi közbenső felszámolási mérleget és a kapcsolódó részleges vagyonfelosztási javaslatot jóváhagyta. A törvényszék a jóváhagyó végzést minden hitelezőnek postai úton küldi meg. A felszámoló ezúton tájékoztatást nyújt az érintetteknek az eljárás további menetéről, illetve az elfogadott mérlegről és a kapcsolódó vagyonfelosztási javaslatról.

A jóváhagyó végzés értelmében a 2015. június 30-i fordulónappal készült közbenső felszámolási mérleg alapján azok a hitelezők részesülnek részleges vagyonfelosztásban - a biztosítási ágazati jogszabályban foglalt sorrendiségre tekintettel - akik a felszámolás kezdő időpontjáig bekövetkezett biztosítási események alapján elismert szolgáltatások jogosultjaiként hitelezői igénnyel rendelkeznek.

Felhívjuk a Tisztelt hitelezők figyelmét, hogy a jóváhagyó végzés kizárólag ezen kielégítésben részesülő hitelezők felsorolását tartalmazza, az nem a teljes körű hitelezői nyilvántartás. Azon hitelezők, akik a jelen közbenső mérleg alapján nem kapnak kielégítést, és ezért a jóváhagyó végzésben nincsenek feltüntetve, természetesen továbbra is szerepelnek a felszámoló által vezetett hitelezői nyilvántartásban.

Tájékoztatjuk a Tisztelt hitelezőket, hogy a jóváhagyó végzésben meghatározott hitelezők számára a végzés jogerőre emelkedését követően kerülhet sor a kifizetésre.

Az AIM felszámolási eljárásában – a jelen közbenső mérleg szerinti kifizetésen túlmenően – hitelezői igény kielégítésre a pénzügyi fedezet függvényében, egy következő közbenső mérleg és/vagy a zárómérleg alapján lesz lehetőség.

Az AIM felszámolási eljárásról a felszámoló folyamatosan tájékoztatást nyújt minden érintett számára.Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.