illusztáció

Felhívás a QUAESTOR Bankkal szembeni hitelezői igények bejelentésére

2017. 04. 04.

Budapest, 2017. április 4. – A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. felhívja a QUAESTOR Bank végelszámolása során érintettek figyelmét, hogy hitelezői igényüket határidőn belül jelentsék be.

A QUAESTOR Bank Zrt. „v.a.” (Bank) végelszámolását a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-044324/450

számú végzésével rendelte el, a közzététel napja: 2017.04.04.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályokban megfelelően a pénzügyi intézmény végelszámolása során a hitelezők a végelszámolás közzétételétől számított hatvan napon belül kötelesek bejelenteni követeléseiket, a fentiekre figyelemmel a bejelentésre nyitva álló határidő utolsó napja: 2017.06.02.

A hitelezők igénybejelentésükre szolgáló formanyomtatványt az alábbi link-ről tudják letölteni: quaestor-bank-hitelezoi-igeny-bejelentes-minta [pdf]. A hitelezői igény bejelentése díjmentes.

A kitöltött formanyomtatványt a kapcsolódó dokumentumokkal együtt a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. részére postai úton a fenti határidőn belül megküldeni szíveskedjenek.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a hitelezői igények kielégítése kizárólag saját névre szóló pénzforgalmi számlára, vagy igazolt belföldi lakcímre, ill. belföldi tartózkodási helyre történhet.

A hitelezői igények kielégítése - amennyiben a kielégítés feltételei fennállnak - a kifizetés költségeivel csökkentett összegben történik.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a Bankkal, illetve az eljárással kapcsolatos további megkereséseiket az info@psfn.hu-ra küldjék.Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.