illusztáció

DIMENZIÓ: eredményes az állományátruházás pályázata

2017. 02. 23.

Budapest, 2017. február 23. – A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. tájékoztatja a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület ügyfeleit, hogy a biztosítási állomány átruházására kiírt pályázat eredményesen lezárult. A biztosítottak szempontjából a legkedvezőbb pályázatot a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a Pannónia Nyugdíjpénztár Konzorciuma nyújtotta be. A biztosítási állomány tényleges átadására a Magyar Nemzeti Bank engedélyét követően kerülhet sor.

A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (továbbiakban: DIMENZIÓ) felügyeleti biztosainak a teljes biztosítási állomány – biztosítottak érdekében történő – átruházására 2016. december 8. napján kiírt nyilvános ajánlati felhívása érvényesen és eredményesen lezárult. A pályázati felhívásra több érvényes ajánlat érkezett, amelyek bontása közjegyző jelenlétében történt. A felügyeleti biztosok a biztosítottak érdekeinek védelmére és az átadó biztosító pénzügyi helyzetére is tekintettel, az ajánlatokban foglalt összes feltétel figyelembevételével hozták meg a döntésüket. Az értékelési szempontok alapján a benyújtott pályázatok közül a legmagasabb pontszámot a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a Pannónia Nyugdíjpénztár Konzorciuma (továbbiakban: Konzorcium) érte el, amelyre tekintettel a felügyeleti biztosok a Konzorcium ajánlatát elfogadták. A teljes biztosítási állomány tényleges átadása a Magyar Nemzeti Bank engedélyét követően történhet meg.

Az ügyfeleknek az állományátruházás kapcsán jelenleg nincs teendőjük, a további lépésekről a felügyeleti biztosok folyamatos tájékoztatást nyújtanak. Az állományátruházás folyamatának lezárását követően a Konzorcium értesítést küld valamennyi érintett számára.

Fontos kiemelni, hogy az ügyfeleket az állományátruházás következtében semmilyen költség, illetve díj nem terheli.Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.