illusztáció

Elindult az állomány-átruházási eljárás a Dimenziónál

2016. 12. 12.

Budapest, 2016. december 12. – A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (továbbiakban: DIMENZIÓ) felügyeleti biztosai 2016. december 8. napján pályázati felhívást tettek közzé a teljes biztosítási állomány átruházására. Az állomány-átruházást a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-II-60/2016. számú határozatával rendelte el a biztosítottak érdekében. Az állomány-átruházáshoz kapcsolódóan a DIMENZIÓ ügyfeleit semmilyen költség nem terheli.

A DIMENZIÓ felügyeleti biztosai elindították a DIMENZIÓ teljes, valamennyi termékéhez tartozó szerződését magába foglaló biztosítási állományának átruházását célzó eljárást a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 167. §-a, illetve 445/B-C. §-a alapján.

Az állomány-átruházás elsődleges célja, hogy a biztosítottak érdekeinek védelmére az ügyfélmegtakarítások megfelelő tőkeerejű, irányítású, fenntartható működési modellel rendelkező biztosítóhoz, illetve nyugdíjpénztárhoz kerüljenek.

Az állomány-átruházás részletes szabályai a DIMENZIÓ honlapján érhetők el (dimenziobiztosito.hu). A pályázati felhívás tényéről a felügyeleti biztosok levélben is tájékoztatják a lehetséges piaci szereplőket. A pályázaton önállóan vagy együttes ajánlattevőként indulhat minden – a szükséges engedéllyel rendelkező – biztosító, valamint nyugdíjpénztár.

A felügyeleti biztosok a nyilvános ajánlattételi felhívás alapján lefolytatott eljárásban választják ki azt az ajánlattevőt vagy azokat az ajánlattevőket, akivel vagy akikkel az állomány-átruházására a szerződést megkötik. Az eredményes pályázaton túl az állomány átruházásához a Felügyelet engedélye is szükséges.

A DIMENZIÓ ügyfeleinek az állomány-átruházás kapcsán jelenleg nincs teendőjük. Az állomány-átruházási eljárásról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk. A folyamat sikeres lezárását, azaz Felügyelet állomány-átruházásra vonatkozó engedélyének átvételét követően, az átvevő biztosító vagy nyugdíjpénztár 30 napon belül értesítést küld az érintettek számára.

Fontos kiemelni, hogy az állomány átruházása következtében felmerülő költség, díj az ügyfélre nem hárítható át.Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.