illusztáció

Lezárult a vagyonkiadás a Hungária Értékpapír Zrt. “f.a.”-nál

2016. 12. 08.

Budapest, 2016. december 8. – A Hungária Értékpapír Zrt. „f.a.” felszámolója tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogy a 2016. 04. 05-én közzétett kiosztási arányszámok alapján lezárult az ügyfélvagyon kiadása. A felszámoló adategyeztetésre hívja fel mindazon ügyfeleket, akik az elszámoló levélben kért azonosítást még nem végezték el.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 136. paragrafusa alapján a felszámoló elvégezte a vagyonfelmérést a Hungária Értékpapír Zrt. „f.a.”-nál meglévő ügyfélvagyonról. A vagyonfelmérést követően, a felszámoló 2016. 04. 05-én tette közzé a kiosztási arányszámokat, amely alapján megkezdte a vagyonkiadást.

A vagyonkiadás első lépéseként a felszámoló a Hungária Értékpapír Zrt. „f.a.” valamennyi ügyfele részére postai úton megküldte azt az elszámolást, amely tartalmazta az ügyfelek javára nyilvántartott követelést a számlaegyeztetés adatai alapján, továbbá a kiadható vagyon mértékét minden pénzeszköz és pénzügyi eszköz esetében.

Az elszámolást követően, a kiosztási arányszámok mértékéig a tényleges vagyonkiadás a Hungária Értékpapír Zrt. „f.a.” valamennyi azonosított ügyfele részére megtörtént.

Azon ügyfelek, akik az elszámoló levélben kért azonosítást még nem végezték el, illetve a kiadáshoz szükséges további adatokat (értékpapír- vagy bankszámlaszám) nem adták meg, bármikor elküldhetik ezeket a Hungária Értékpapír Zrt. „f.a.” részére (elektronikus elérhetőség info@hbe.hu, postacím: 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.). Az azonosítás elvégzését, illetve a hiányzó adatok megadását követő nyolc napon belül a felszámoló intézkedik, hogy ezen ügyfelek részére is megtörténjen a kiosztható ügyfélvagyon kiadása. A felszámoló ezúton is kéri a Hungária Értékpapír Zrt. „f.a.” ügyfeleit, hogy a felszámoló által postai úton küldött levelet vegyék át, illetve az adatok egyeztetése érdekében vegyék fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal (06-1-951-22-38).

Tájékoztatjuk továbbá a Hungária Értékpapír Zrt. „f.a.” ügyfeleit, hogy valamennyi felszámoló által ismert vitatott követelés felterjesztésre került a felszámolási eljárást lefolytató Fővárosi Törvényszékre. Ezen ügyfelek követelésének besorolásáról és összegszerűségéről a bíróság dönt, és a vagyonkiadásra csak a jogerős bírósági határozat meghozatala után, az abban foglaltak figyelembe vételével kerülhet sor. A Bszt. kötelező rendelkezésének megfelelően tartalékba helyezett eszközök kiosztására valamennyi vitatott követelés jogerős bírósági elbírálását követően kerülhet sor.Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.