illusztáció

Tájékoztató a Dimenzió Biztosító érintettjei számára

2016. 11. 29.

Budapest, 2016. november 29. - Mint ismert, az MNB V-É-II-2/2016. sz. végzésével 2016. május 13-án a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. személyében felügyeleti biztost rendelt ki a Dimenzió Biztosítóhoz azzal, hogy a felügyeleti biztosi teendőket az általa kijelölt felügyeleti biztosok látják el. A felügyeleti biztosok kirendelésük időtartama alatt gondoskodtak a Dimenzió Biztosító zavartalan működéséről. Mindeközben az MNB kötelezése alapján elkészítették a Dimenzió Biztosító pénzügyi tervét, helyreállították az Egyesület küldöttgyűlésének működőképességét, és számos, az Egyesület és tagságának érdekét szolgáló döntést, intézkedést hoztak.

Amint arról korábban hírt adtunk, az MNB a fenntarthatatlan üzleti modellből következő, nem orvosolt tőke problémák miatt 2016. november 9-én visszavonta a Dimenzió Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (továbbiakban: Dimenzió Biztosító) biztosítási tevékenységi engedélyét, s kezdeményezte biztosítási állományának átruházását más biztosító vagy önkéntes nyugdíjpénztár részére.

Az intézkedés hátterében az áll, hogy az MNB V-É-II-2/2016. sz. végzésével 2016. május 13-án a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. személyében felügyeleti biztost rendelt ki. A kirendelést a Felügyelet által április hónapban megkezdett vizsgálat során tapasztal súlyos hiányosságok tették indokolttá.

A felügyeleti biztosok átvették a DIMENZIÓ Igazgatóságának jogköreit, és a zavartalan biztosítói üzemi működés fenntartása mellett haladéktalanul hozzákezdtek a szükséges intézkedések meghozatalához, ezzel biztosítva az MNB Felügyelet átfogó vizsgálatának sikeres lefolytatását és befejezését. A vizsgálat volt hivatott választ adni arra a kérdésre is, hogy az MNB Felügyelet elfogadja-e a Biztosító korábban benyújtott, az ún. Szolvencia 2 irányelvnek való megfelelését helyreállító intézkedési tervét.

2016 júliusában az MNB vizsgálat helyszíni szakasza lezárult. A vizsgálat eredményével kapcsolatos felügyeleti megállapításokra – számos ilyen volt, és ezek voltaképpen megerősítették a felügyeleti biztos kirendelésére okot adó korábbi megállapításokat – a felügyeleti biztosok megtették észrevételeiket.

2016 szeptemberében a Felügyelet a H-JÉ-ll-56/2016 sz. határozatával elutasította a Dimenzió által az MNB felhívására benyújtott Intézkedési tervet és pénzügyi terv készítésére kötelezte az Egyesületet. Ennek alapján a felügyeleti biztosok az üzleti tervet elkészítették, és azt az Egyesület küldöttgyűlése elé terjesztve, ott elfogadtatva a Felügyeletnek határidőben benyújtották. Ezen túlmenően a pénzügyi tervet az MNB 2016. október 24. napján tett külön felhívására – ugyancsak határidőn belül – kiegészítésekkel látták el.

A felügyeleti biztosok kirendelésük időtartama alatt a fentieken túl is számos intézkedést, döntést hoztak, mindenkor szem előtt tartva az Egyesület, valamint a tagság érdekeit. A problematikusnak bizonyult korábbi küldöttválasztások megismétlésével helyreállították az Egyesület legfőbb szervének legitimitását, folyamatosan kapcsolatot tartottak a Dimenzió Felügyelő bizottságával.

Az Egyesület küldötteit körlevelek formájában és egyéb módon naprakészen tájékoztatták az eseményekről, továbbá több küldöttgyűlés került összehívásra annak érdekében, hogy a küldöttek meghozhassák a mindenkor szükséges döntéseket.

A Dimenzió Biztosító Egyesület küldöttei részéről felmerült egy nyugdíjpénztár alapításának az elképzelése is, a felügyeleti biztosok a kezdeményezést a technikai feltételek biztosításával támogatták. A felügyeleti biztosok szoros kapcsolatot alakítottak ki a tagság zömének jelenlegi, illetőleg volt munkáltatójával, Magyar Telekom Nyrt. képviselőivel.

A felügyeleti biztosok a Dimenzió Biztosító tevékenységi engedélyének MNB általi visszavonását követően haladéktalanul hozzákezdtek az állomány átruházás lebonyolításához szükséges lépések megtételéhez. A Dimenzió Biztosító ügyfeleinek az állományátruházás kapcsán jelenleg nincs teendőjük. Az állományátruházásról az MNB és a PSFN folyamatosan tájékoztatást nyújt, s a folyamat lezárulta után 30 napon belül az átvevő biztosító vagy önkéntes nyugdíjpénztár is értesítést küld majd számukra.Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.