illusztáció

Tájékoztató a QUAESTOR ügyfelei számára a SAXO Banknál lévő ügyfélvagyon kiadásának menetéről

2016. 07. 19.

Budapest, 2016. július 19. – Megkezdődik a Saxo Banknál, mint letétkezelőnél elhelyezett ügyfélvagyon kiadása a QUAESTOR Értékpapír Zrt. "f.a.” érintett ügyfelei részére.

A QUAESTOR Értékpapír Zrt. "f.a." (továbbiakban: QUAESTOR) és az EQUILOR Befektetési Zrt. (továbbiakban: EQUILOR) között létrejött keretmegállapodás alapján a Saxo Bank letétkezelőnél elhelyezett ügyfélvagyon kiadásának eljárásrendje kialakításra került.

A kiadási folyamatban érintett ügyfelek előzetesen tájékoztatást kaptak a Saxo Bank letétkezelőnél nyilvántartott eszközeikről, a tényleges kapcsolatfelvételt pedig 2016. július 18-tól kezdte meg az EQUILOR. A kapcsolatfelvételre elsődlegesen telefonon kerül sor, azon telefonszám alkalmazásával, amelyet az ügyfél korábban a QUAESTOR rendelkezésére bocsátott. Ezért fontos, hogy amennyiben az ügyfél telefonos elérhetőségében változás következett be, azt jelezze a QUAESTOR (saxo@qepfa.hu), vagy az EQUILOR (kiadas@equilor.hu) felé.

Az eszközök kiadására vonatkozó rendelkező nyilatkozatot, azaz az Értékpapír transzfer és átutalási megbízást az ügyfél kizárólag az EQUILOR-al előzetesen egyeztetett időpontban személyesen, ill. meghatalmazottja útján adhatja át az EQUILOR részére.

A felszámoló felhívja az érintett ügyfelek figyelmét arra, hogy ügyintézésre kizárólag az előzetesen egyeztetett időpontban nyílik lehetőség.

A megbízás teljesítésének feltétele, hogy az ügyféllel történt kapcsolatfelvétel során közölt transzferálási és utalási költség összege megfizetésre kerüljön a megbízás megadását megelőzően átutalás útján, vagy a megbízás megadása során az EQUILOR pénztárában készpénzbefizetéssel. Ennek hiányában a megbízás felvételére nem kerülhet sor.

A pénzeszközöket és pénzügyi eszközöket kizárólag az ügyfél saját nevére szóló számláira lehet átutalni, transzferáltatni. Készpénzes kifizetésre nincs lehetőség. Attól függően, hogy az érintett ügyfél milyen eszközökkel rendelkezik (pénzeszközök, ill. értékpapírok) az átadáshoz szükséges, hogy az ügyfél rendelkezzen bank, ill. ügyfél- és/vagy értékpapírszámlával. Az EQUILOR az érintett ügyfelek számára – igény szerint – biztosítja a számlanyitás lehetőségét a gyors és kényelmes ügyintézés érdekében.

További információk a kiadási folyamatról a http://www.equilor.hu/kozzetetelek/honlapokon érhetőek el, ill. az EQUILOR illetékes munkatársainál a 06-1/43-69-534 telefonszámon.

Írásbeli megkereséseiket kérjük, hogy a kiadas@equilor.hu címre legyenek kedvesek eljuttatni.

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.