illusztáció

Tájékoztató a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület tagjai és partnerei számára

2016. 05. 30.

A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) átfogó vizsgálatának lezárásáig 2016. május 13-án felügyeleti biztost rendelt ki a Dimenzió Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesülethez (továbbiakban: Dimenzió Egyesület) az annál tapasztalt tőkeproblémák, informatikai, illetve az eszközök nyilvántartására vonatkozó hiányosságok miatt. A Dimenzió Egyesület tagjainak megtakarításai biztonságban vannak, a Biztosító tartalékai rendelkezésre állnak.

Az MNB felügyeleti biztosokat rendelt ki a Dimenzió Egyesülethez. Az intézkedés az MNB által a Dimenzió Egyesületnél folytatott átfogó vizsgálat lezárultáig, de legfeljebb 180 napig marad érvényben. A biztosi feladatokat a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. által kijelölt felügyeleti biztosok látják el, akik átvették a Dimenzió Egyesület irányítását az igazgatóságtól, és gondoskodnak a megfelelő működésről.

Az MNB intézkedése a Dimenzió-csoport semmilyen más tagját nem érinti.

Az MNB adatai szerint a Dimenzió Egyesületnél az ügyfél-megtakarítások fedezetéül szolgáló biztosítástechnikai tartalékok jelenleg rendelkezésre állnak, az eszközfedezettség megfelelő, ugyanakkor ezt veszélyeztető, negatív folyamatot tárt fel a vizsgálat, melynek megakadályozása érdekében szükséges a felügyeleti beavatkozás. A Dimenzió Egyesület piaci részesedése jelenleg viszonylag csekély, mindössze 0,7 százalékos a hazai életbiztosítási piacon, az ügyfélszerződések tízezres nagyságrendűek.

A felügyeleti biztosok fokozott kontrollt gyakorolnak meghatározott időtartamban a Biztosító működése fölött a biztosítottak jogainak megóvása érdekében. Az MNB a Biztosító tevékenységét semmilyen mértékben nem korlátozta. A Dimenzió Egyesület napi ügymenetét a leendő, illetve meglévő ügyfelek esetén semmilyen formában nem befolyásolja a felügyeleti biztosok kirendelése. Azaz új biztosítás köthető, a biztosítási díj továbbra is fizetendő, a kárigény és az egyéb kifizetési vagy visszavásárlási igény továbbra is rendezhető korlátozás nélkül.

A Biztosító a biztosítási szerződésekben vállalt kötelezettségeit változatlanul teljesíti. A felügyeleti biztosok kirendelése a biztosítási szerződésekben vállalt jogokat és kötelezettségeket nem érinti. A megtakarítások fedezete a biztosítónál rendelkezésre áll.

Amennyiben a biztosítási szerződésben rögzítettek szerint a visszavásárlás feltételei fennállnak, a visszavásárlási jogosultságot az ügyfél gyakorolhatja. Biztosítási esemény bekövetkezésekor kizárólag a szerződéses feltételekben meghatározott dokumentumokat kell benyújtani.

A munkáltatói partnerekkel a kapcsolattartás gyakorlata változatlan.Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.