illusztáció

Nincs pénzhiány a Quaestorban

2016. 01. 07.

Budapest, 2016. január 7. – Befejeződött a QUAESTOR ügyfeleinek pénzeszközeire vonatkozó vizsgálat. Megállapítást nyert, hogy az ügyfelek számláin a felszámolás kezdő napját megelőzően nyilvántartott pénzeszközök maradéktalanul rendelkezésre állnak. A pénzeszközök kiadását a felszámoló megkezdte.

A QUAESTOR Értékpapír Zrt. "f.a." (QUAESTOR) elleni felszámolási eljárásban a vagyonvizsgálat megállapította, hogy az ügyfelek pénzszámláin a felszámolás előtti időszakban nyilvántartott pénzeszközök – a Saxo Bankhoz kihelyezett állomány kivételével – maradéktalanul rendelkezésre állnak. Erre tekintettel a QUAESTOR nyilvántartásai szerinti pénzeszközök teljes egészében kiadhatóvá váltak, így a felszámoló a pénzeszközök kiadását is megkezdhette.

Azon ügyfelek részére, akik a felszámoló részére postai úton küldték meg a közjegyző által hitelesített transzferálási és átutalási megbízást, illetve akik a kiadási irodán személyesen töltöttek ki rendelkező nyilatkozatot, a felszámoló az ügyfelek külön intézkedése nélkül megkezdi a kiadást. A pénzeszközök kiadásának utalási költsége a kiutalásra kerülő összegből kerül levonásra. Az utalási költség összegére az Üzletszabályzat 11.4. pontjának rendelkezése, továbbá az Üzletszabályzat mellékletét képező Kondíciós listában foglaltak az irányadóak.

Azon ügyfelek, akik még nem rendelkeztek a pénzeszközeik utalásáról, azok azt a felszámoló honlapjáról letölthető (Transzferálási és átutalási megbízás nyomtatvány [docx]), közjegyző által hitelesített transzferálási és átutalási megbízás megküldésével, vagy a kiadási irodán kitöltésre kerülő formanyomtatvánnyal teljesíthetik.

A Saxo Bankhoz kihelyezett ügyfélvagyon mielőbbi kiadása érdekében a felszámoló továbbra is az ügyfelek érdekeinek figyelembe vételével jár el, az erre vonatkozó vizsgálat várhatóan 2016. január végén befejeződik.