illusztáció

Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. "f.a."

2015. május 5.

A Fővárosi Törvényszék a 38.Fpk.01-15-001602/4. sz. számú végzésével elrendelte QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. felszámolását, és felszámolóként a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t jelölte ki. A felszámolást elrendelő végzés közzétételének napja 2015. április 22., amely egyúttal a felszámolás kezdő időpontja.

Az adós társaság felszámolójaként az alábbiakról tájékoztatjuk a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. "f.a." ügyfeleit teendőikről.


Amennyiben Quaestor kötvénye van

A Quaestor törvény hatálya alá tartozó ügyfelek, akik a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt-vel kötöttek szerződést, hamarosan egyenlegközlő igazolást kapnak postai úton. A kárrendezésre vonatkozó igényüket ezen egyenlegközlő igazolás alapján a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alaphoz történő kérelmük benyújtásával érvényesíthetik 2015. május 6. és 2015. június 5. közötti jogvesztő határidőn belül. A részletekről az Alap nyújt további felvilágosítást.

Amennyiben az egyenlegközlő igazolással kapcsolatban észrevétele van – az eltérés okát igazoló dokumentumokkal – a kézhezvételt követő 8 napon belül jelezheti kizárólag postai úton a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. címére: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Kérjük, hogy a borítékra írja rá: „Észrevétel Quaestor kötvény”. Visszajelzés hiányában az egyenlegközlőben foglaltak elfogadottnak tekintendőek. Figyelemmel arra, hogy a 2015. június 5. napi határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, javasoljuk, hogy az igazolással kapcsolatosan esetegesen felmerülő észrevételének megtétele mellet, kérelmét határidőben nyújtsa be a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjához.

Amennyiben nem kapott egyenlegközlő igazolást 2015. május 18. napjáig, jelezze aquaestor@psfn.hu e-mail címen, vagy a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. címén (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.). A tárgyban, illetve a borítékon tüntesse fel, hogy „Egyenlegközlő igazolást kérek”.

Amennyiben a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. ”f.a.”-nél elhelyezett bármilyen eszköze van (pénzügyi eszköz, pénzeszköz, árutőzsdei szolgáltatás tárgyát képező eszköz)

Hamarosan az aktuális állapotnak megfelelő ügyfél-egyenlegközlőt kap postai úton. Az egyenlegközlőkkel kapcsolatos esetleges észrevételét az eltérés okát igazoló dokumentumokkal akézhezvételt követő 8 napon belül jelezhetik kizárólag postai úton a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. címére: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Kérjük, hogy a borítékra írja rá: „Észrevétel”. Visszajelzés hiányában az egyenlegközlőben foglaltak elfogadottnak tekintendőek.

A Bszt. jelenleg hatályos rendelkezései szerint a befektetési vállalkozás kiadja az ügyfélnek az alábbi csoportok valamelyikébe tartozó és ténylegesen fel is lelhető eszközeit.

a) az ügyfél által a befektetési vállalkozásnál letétbe helyezett pénzügyi eszköz (pl: értékpapírok – részvény, államkötvény, stb.), illetve nyilvántartott pénzeszköz (pl.: Forint, Euró, Dollár),
b) az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz, valamint
c) az árutőzsdei szolgáltatás tárgyát képező eszköz a befektetési vállalkozás, illetve az árutőzsdei szolgáltató bármely, az ügyfél javára vezetett számláján.

Az eszközök kiadására akkor kerülhet sor, ha a befektetési vállalkozás által vezetett nyilvántartás és a befektetői követelések megegyeznek, és az ügyfelekkel történő elszámolást akadályozó körülmény nem merül fel. A Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Egysége a QUAESTOR Értékpapír Zrt. ”f.a.” vagyonát zár alá vette, azzal a felszámoló nem tud rendelkezni, ennek okán az ügyfélvagyon kiadása jelenleg nem lehetséges.


Hitelezői igény

Javasoljuk, hogy a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. "f.a.”-val szemben fennálló hitelezői igényüket mindkét fenti esetben valamennyi fennálló követelésükre - az egyenlegközlő levelekkel kapcsolatban meghatározott határidőtől függetlenül - jelentsék be legkésőbb 2015. június 1-ig kizárólag postai úton a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. címére: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Kérjük, hogy a borítékon feltétlenül tüntesse fel: „hitelezői igény”. A hitelezői igény bejelentése díjmentes. Az igény bejelentő lapot innen töltheti le.

Az igény bejelentéshez szükséges csatolni a számlaszerződést az értékpapír- és ügyfélszámla vezetéséről.

Amennyiben a hitelező a fenti határidőt elmulasztja, úgy a felszámolás közzétételétől számított 180 napon belül van további lehetősége követelésének bejelentésére. Ezen határidőn túl bejelentett hitelezői igények kielégítésére a felszámolás során akkor van lehetőség, ha a határidőn belül bejelentett tartozások kiegyenlítése után az adósi vagyonból van rá fedezet. A 180 napos bejelentési határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, 180 napon túli igény befogadásra lehetőség nincs. Amennyiben 2015. április 22. előtt – azaz a felszámolás megindulása előtt - nyújtotta be a hitelezői igényét, a nyilvántartásba vételhez feltétlenül ismételt benyújtásra van szükség.

A Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. "f.a.” ügyfeleinek az adóssal szemben fennálló követelésének kielégítését jelenleg az alábbi négy jogszabály szabályozza:

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Csődtörvény);
2. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.);
3. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tőkepiaci törvény);
4. A Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény (Quaestor törvény).

A Befektető-védelmi Alap (a továbbiakban: BEVA) által nyújtott kártalanítás

A BEVA által nyújtott kártalanítást a Tőkepiaci törvény szabályozza. A kártalanítás alapját az ügyfélnek a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. "f.a.”-nél fennálló és ki nem adott eszközök utáni követelése képezi. A BEVA kártalanítással kapcsolatos bejelentésekről, valamint a kártalanítás folyamatáról bővebb tájékoztatás a www.bva.hu internetes oldalon található.