illusztáció

Brókercégek: a felügyeleti biztos óvta az ügyfélvagyont

2015. 12. 08.

Budapest, 2015. december 8. - A felügyeleti biztos törvényben rögzített feladata többek között a bajba került befektetési vállalkozás vagyoni helyzetének felmérése, a nyilvántartások helyreállítása és az ügyfélkövetelések teljesíthetőségének felmérése. A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. által kirendelt felügyeleti biztosok a törvényben rögzített feladatkörükben eljárva zárták az intézkedés alá vont brókercégeknél a nyitott ügyleteket.

A napokban olyan téves és megalapozatlan sajtóhírek jelentek meg, amelyek szerint a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. által kijelölt felügyeleti biztosok felhatalmazás nélkül jártak el, kárt okozva ezzel az ügyfeleknek.

A kirendelt felügyeleti biztosok mindhárom esetben az igazgatóság teljes jogkörét átvették, tekintettel arra, hogy a felügyeleti jogkörében eljáró MNB olyan súlyos visszaélésekre utaló információk birtokába jutott, hogy az érintett brókercégek tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette. A jogszabályi követelményeknek és a prudens működési feltételeknek ellentmondó szabálytalanságok olyan súlyos mértékben sértették, illetve veszélyeztették az ügyfelek érdekeit, hogy a felügyeleti biztosok a feltárt válsághelyzetből adódó kockázatok mielőbbi csökkentése, az ügyfélkövetelésekkel szemben álló vagyon mértékének megállapíthatósága és a nyilvántartások helyreállításának megkezdése érdekében zárták az intézkedés alá vont társaságoknál a nyitott ügyleteket.

A TVK részvény-kiszorítási eljárásban az elérhető ügyfelek részére a transzferálások megtörténtek.

A felügyeleti biztosi eljárás a jogszabályi előírásoknak megfelelt. A felügyeleti biztosok az eljárásuk során semmiféle jogellenes magatartást nem tanúsítottak. A felügyeleti biztosok törvényi kötelezettségük keretében az ügyfélvagyon megóvása érdekében zárták a nyitott pozíciókat.