illusztáció

Quaestor: bővül a kiadási iroda létszáma és az ügyfelek közjegyző előtt is hitelesíthetik megbízásaikat

2015.11.13.

Budapest, 2015. november 13. - A QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” felszámolója az ügyféltulajdon kiadásának felgyorsítása érdekében növeli a kiadási iroda létszámát és bevezet egy új eljárást az ügyfelek számára. A felszámoló lehetőséget biztosít arra, hogy személyes megjelenés helyett transzfer megbízásaikat közjegyző előtt hitelesíthessék.

A QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” felszámolója (QUAESTOR) a hiánytalanul meglévő eszközök kiadását folytatja, egyben a kiadással kapcsolatos ügymenetét az ügyfelek gyorsabb kiszolgálása érdekében az alábbi módon bővíti, illetve módosítja.

A kiadási igénnyel rendelkező ügyfélállomány nagysága miatt a felszámoló a kiadási iroda létszámát lehetőségeihez mérten és indokolt mértékben megnöveli.

Emellett a felszámoló a továbbiakban lehetőséget biztosít arra is, hogy egy új eljárásmód igénybe vételével, az ügyfél-azonosítás távoli megvalósításával az érintettek gyorsabban hozzájussanak eszközeikhez. Ennek igénybevételéhez az ügyfélnek:

  • le kell töltenie a PSFN honlapján található „QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” – Transzferálási és átutalási megbízás” elnevezésű nyomtatványt (link)
  • a letöltött nyomtatványt közjegyző előtt ki kell töltenie, a közjegyzőnek a kitöltött dokumentumot kell hitelesítenie,
  • a közjegyző által hitelesített transzferálási megbízás eredeti példányát tértivevényes postai küldeményben kell megküldenie a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” (1132 Budapest, Váci út 30.) címére.

A felszámoló felhívja az ügyfelek figyelmét a transzferálási megbízás teljesíthetőségének egyéb feltételeire:

  • az ügyfél által nyilvántartott értékpapír állománynak egyeznie kell a QUAESTOR nyilvántartásaival, és
  • az ügyfélnek rendelkezni kell a QUAESTOR-nál vezetett értékpapírszámlán kívül másik, élő értékpapírszámlával, valamint
  • az ügyfélnek a transzferálási megbízás ellenértékét teljesítenie kell. A fizetendő transzferdíj összegét a közjegyzői okirat beérkezését követően a felszámoló a közjegyző által hitelesített okiratban megadott e-mail útján közli az ügyféllel. Az ügyfél által megfizetett transzferdíj beérkezése után 8 munkanapon belül teljesítésre kerül a transzfermegbízás az értékpapírok tekintetében.

A felszámoló felhívja továbbá az ügyfelek figyelmét arra is, hogy egyes értékpapírok transzferbefogadása akadályokba ütközhet, ezért javasolja, hogy az ügyfelek az értékpapírszámla vezetőjüknél előzetesen egyeztessék le a transzferálásra kerülő értékpapírok körét, különös tekintettel arra, hogy az ügyfél megbízása alapján teljesített, de befogadásra nem kerülő transzferálásokból eredő károkért a felszámoló felelősséget nem tud vállalni. Ezen értékpapírok tekintetében az újbóli transzferálás költségei a továbbiakban is az ügyfelet terhelik.

Transzferálási és átutalási megbízás nyomtatvány [doc]
Kitöltési útmutató a transzferálási és átutalási megbízás nyomtatványhoz [pdf]