illusztáció

Quaestor felszámolás: csak a kétes ügyletek miatt indulnak perek

A cégcsoport tulajdonosi körének, egyes alkalmazottainak és ügyfélkörüknek pénzkimenekítését mutatják a vizsgálati eredmények

2015.10.06.

Budapest, 2015. október 6. – A Quaestor Értékpapír Zrt. felszámolója a Quaestor cégcsoport kereskedési forgalmának ellenőrzése után az igényérvényesítésekre vonatkozó vizsgálatát is elvégezte. E vizsgálat eredménye nyomán a felszámoló minden olyan esetben peresít, ahol a vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy a Quaestor csoport tulajdonosi köre, egyes alkalmazottai és a hozzájuk kapcsolódó ügyfélkör oly módon menekítette ki a pénzét, hogy Quaestor-kötvényeit az engedély felfüggesztését közvetlenül megelőzően eladta. A többi esetben - a felszámoló 2015.szeptember 28-i közleménye értelmében - visszavonásra kerülnek a keresetek.

A Quaestor Értékpapír Zrt. „f.a.” (Quaestor) felszámolójának vizsgálata megállapította, hogy a tevékeny-ségi engedély felfüggesztését közvetlenül megelőzően a Quaestor csoport tulajdonosi körének, egyes alkalmazottainak és a hozzájuk kapcsolódó ügyfélkör ügyleteinek kivételével nem voltak a Quaestor kötvényeket érintő kirívó ügyletkötések, illetve ebből származó kifizetések. E kétes ügyleteket a Quaestor felszámolója perben támadja, míg a további, többségben lévő esetekben - a 2015. szeptember 28-i közleményében jelzettek szerint - eláll kereseteitől.

A Quaestor felszámolója vizsgálata során a következő, egymással szorosan összefüggő és együttesen teljesülő jogi szempontok szerint tudta a megtámadással érintett ügyletkötéseket behatárolni:

Az ügylet

  • Quaestor kötvény visszavásárlására irányult, és
  • a Quaestor csoport tulajdonosi köre, alkalmazottai és a hozzájuk kapcsolódó ügyfélkör által érintett, és
  • a Quaestor tevékenységi engedélyének felfüggesztését közvetlenül megelőzően jött létre.

A vizsgálat során továbbá megállapítást nyert, hogy a nem Quaestor kötvénnyel érintett (állampapír, tőzsdére bevezetett részvények, stb.) ügyletek esetében sem álltak fenn azok a szigorú jogszabályi feltételek, amelyek alapján az igényérvényesítés lehetséges. Ezekben az esetekben hitelezői érdekek nem sérültek tekintettel arra, hogy már korábban, a vagyonfelmérési vizsgálatok által megállapítást nyert, hogy a Quaestor kötvényeken kívül valamennyi értékpapír rendelkezésre áll. Maradéktalan kiadásukra figyelemmel hitelező igény nem keletkezik a felszámolási eljárásban.

A Quaestor felszámolója a jogszabályi keretek között minden lehetséges módon arra törekszik, hogy a hitelezők érdekeit megfelelően képviselje és erre figyelemmel valamennyi törvényi kötelezettségének eleget tesz. A Quaestor felszámolója a több tízezer károsult érdekében érvényesíti igényét a Quaestor kötvényeket visszavásárlását érintő visszakövetelési perekben. Amennyiben a felszámoló nem így járna el, úgy károsítaná hitelezőit. A Quaestor felszámolója szerint a perekben kellő bizonyíték áll rendelkezésére a megalapozott keresetindításhoz.