illusztáció

Gyorsabb vagyonkiadás a Quaestornál, indul az állomány-átruházási eljárás

2015.09.16.

Budapest, 2015. szeptember 16. – A Quaestor Értékpapír Zrt. „f.a.” felszámolója korábbi közleményével összhangban a mai napon közzétett hirdetményével az ügyfélvagyon kiadásának gyorsítása érdekében elindította az állomány-átruházási eljárást. Az eljárásban való részvétel ellentétes tartalmú nyilatkozat hiányában automatikus, az ügyfelekre nézve további költséget nem keletkeztet.

A QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” felszámolója a mai napon elindította a társaság befektetési szerződéses kötelezettségei állományának átruházását (állomány-átruházás). Az állomány átruházásának elsődleges célja az ügyfelek vagyonkiadásának egyszerűsítése, gyorsítása.

Az állomány-átruházási eljárást a felszámoló nyilvános ajánlattételi eljárás keretében bonyolítja le, melynek részletes szabályait a következő hirdetmény tartalmazza: Nyilvános ajánlattételi felhívás [pdf]

Az állományt átvevő befektetési vállalkozással megkötésre kerülő szerződés hatályba lépése előtt a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” közvetlen megkeresés útján, 30 napos válaszadási határidő biztosításával értesíti, egyben nyilatkoztatja az ügyfeleket arról, hogy az állomány átruházásában részt kívánnak-e venni. Az állomány-átruházásban részt vevő ügyfelek részére kiadható vagyon az állományt átvevő, tevékenységi engedéllyel rendelkező, működő befektetési vállalkozás kezelésébe kerül. Az értesítés tartalmazni fogja egyebek mellett azt is, hogy az átvevő üzletszabályzata hol, mikortól és milyen formában tekinthető meg.

Amennyiben az ügyfél nem kíván részt venni az állomány-átruházásban, abban az esetben 30 napos nyilatkozattételi határidőn belül, írásbeli nyilatkozat formájában lehetősége nyílik arra, hogy más szolgáltatót jelöljön meg, és egyidejűleg közölje az ott vezetett értékpapírszámla, értékpapír-letéti számla és a befektetéshez kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítására szolgáló számla számát.

Amennyiben az ügyfél a 30 napos nyilatkozattételi határidőn belül nem tesz nyilatkozatot, vagy hiányos nyilatkozatot tesz, úgy azt akként kell tekinteni, hogy az átvevő befektetési vállalkozás személyét és üzletszabályzatát elfogadta. Ez esetben az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz az értesítésben megjelölt határnaptól az átvevő befektetési vállalkozás kezelésébe kerül, és arra az átvevő befektetési vállalkozás üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak.

Fontos kiemelni, hogy az állomány átruházása következtében felmerülő költség, díj az ügyfélre nem hárítható át.