illusztáció

A nem valós Quaestor kötvények kivételével az értékpapírok hiánytalanul kiadhatók

2015. 08. 25.

Budapest, 2015. augusztus 25. – Befejeződött a Quaestor Értékpapír Zrt. „f.a.” vagyonfelmérési vizsgálata, amelyből megállapítható, hogy a nem valós kötvények kivételével az ügyfelek értékpapírjai maradéktalanul rendelkezésre állnak. A pénzeszközöknél azonban hiány mutatkozik, ezért homogén csoport képzése szükséges. A felszámoló a hitelezői érdekek védelmében további lépéseket tesz.

A Quaestor Értékpapír Zrt. "f.a." felszámolási eljárásában a vagyonvizsgálat megállapította, hogy az ügyfelek pénzügyi eszközei – a nem valós kötvények kivételével - maradéktalanul rendelkezésre állnak, ide értve a korábban közzétett és akkor még vizsgálat tárgyát képező értékpapírokat is. Az ügyfelek pénzeszközeinek felmérése is megtörtént, ezáltal meghatározhatóvá vált a felszámolási vagyonba nem tartozó, ténylegesen kiadható összes pénzeszköz nagysága. A hiányra tekintettel homogén csoport képzés révén határozható meg az egyes ügyfeleknek kiadható összeg.

A felszámoló minden lehetséges intézkedést megtesz a hitelezői érdekek védelmében. Hitelezői érdekeket szolgál a felszámolási vagyon védelme és növelése, e törvényi kötelezettségének eleget téve a felszámoló többek között a követeléseket behajtja, és az igényeket érvényesíti. Az elmúlt hetekben a követelések kezelése körében a negatív pénzszámla egyenleggel rendelkező ügyfeleket a felszámoló fizetésre szólította fel. Az igényérvényesítés körében pedig a felszámoló a Csődtörvény megtámadási rendelkezései alapján értékelte a felügyeleti biztosi szakaszt közvetlenül megelőzően kötött jogügyleteket, és ezen értékelések tükrében megteszi a szükséges lépéseket.