illusztáció

Felszámolás alatt a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt.

2015. 08. 24.

Budapest, 2015. augusztus 19. — A bíróság elrendelte a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. felszámolását. A hitelezői igények bejelentésének határideje a közzétételtől számított 60 nap.

A Fővárosi Törvényszék a Cégközlönyben 2015. augusztus 14. napján közzétett végzésével elrendelte a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12. III. em.; cégjegyzékszám: 01-10-046028; adószám: 14332216-1-44.; a továbbiakban: Bank) felszámolását. A Fővárosi Törvényszék felszámolóként a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelölte ki. A felszámolóbiztosi feladatokat Pataki Péter látja el. A felszámolás kezdő időpontja 2015. augusztus 14. napja.

A Bank felszámolási eljárására a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályai az irányadóak, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) vonatkozó rendelkezéseiben foglalt eltérésekkel.

A hitelezői igénybejelentés határideje a Cégközlönyben történt közzétételtől számított 60 nap, azaz 2015. október 13. napja (ezen a napon kell legkésőbb postára adni az igénybejelentést). A hitelezői igényt azoknak a hitelezőknek is be kell jelenteni, akik azt a végelszámoló részére korábban már bejelentették és a végelszámoló azt visszaigazolta. A Hpt. értelmében nyilvántartásba vételi díjat (regisztrációs díjat) a hitelezői igény benyújtásával összefüggésben nem kell fizetni.

A hitelezői igénybejelentést az alábbi címre kell elküldeni:

Pataki Péter felszámolóbiztos
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. em.