illusztáció

Tájékoztatás a Quaestor kötvényekkel kapcsolatban

2015. 07. 22.

A Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapja (QA) által 2015. július 6-án közzétett sajtóközlemény szerint július 13-tól megkezdődött a kárrendezés Befektető-védelmi Alapot (BEVA) terhelő kártalanítási részének a kifizetése. A BEVA kártalanítására a 2001. évi CXX. tv. (Tpt.) szabályai szerint maximum 20.000 euróig (kb. 6 millió forintig) és kizárólag azok jogosultak, akiknek a kötvényét a Quaestor Értékpapír Zrt. „f. a.” (QÉP) nem tudja kiadni, vagyis a meg nem keletkeztetett Quaestor kötvénnyel rendelkező befektetők.

Az ügyfélvagyon átvizsgálásának eredményeként kötvénysorozatonként egyértelműen megállapítható a befektetők értékpapírszámláján nyilvántartott összes Quaestor kötvény darabszáma és a KELER központi értékpapír nyilvántartása alapján a rendelkezésre álló Quaestor kötvények összmennyisége. Tekintettel azonban arra, hogy a QÉP által vezetett egyedi értékpapírszámlákon nem különíthetőek el egymástól a meg nem keletkeztetett (hiányzó) kötvények és a QÉP KELER-nél vezetett számláján rendelkezésre álló (valós) kötvények, továbbá az sem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy egy-egy befektető egy-egy tranzakció során valós kötvényt vásárolt-e. Mindezekre figyelemmel kizárólag úgy lehetett az egyes ügyfelekre nézve a valós és a hiányzó kötvények mennyiségét megállapítani, hogy kötvénysorozatonként meghatározásra került egy arányszám a KELER nyilvántartásban szereplő valós kötvények darabszámának és az ügyfélnyilvántartásokban szereplő kötvények összdarabszámának figyelembe vételével. Az egyes ügyfelek esetében ezt az arányszámot alapul véve került meghatározásra a QÉP által vezetett értékpapírszámlán nyilvántartott kötvénymennyiségből a meglévő, valós kötvények mennyisége, valamint a hiányzó kötvények mennyisége.

A kötvénysorozatonkénti arányszám a következő:


Kötvény elnevezése Meglévő (valós) kötvények aránya Hiányzó kötvények aránya
QFD150318 36,81% 63,19%
QFD150520 18,21% 81,79%
QFD150812 18,21% 81,79%
QFD151125 16,74% 83,26%
QFD160120 13,76% 86,24%
QFD160316 33,93% 66,07%
QFF150318A12 25,68% 74,32%
QFF160113A10 53,42% 46,58%
QFF170118A14 97,56% 2,44%
QFF180207C13 30,58% 69,42%
QFH171109A10 21,50% 78,50%
QFH180406A11 22,06% 77,94%
QFH180718B11 22,81% 77,19%
QFH190220A12 67,73% 32,27%
QFH191024A11 31,82% 68,18%
QFH200902A13 80,70% 19,30%
QFT181220A13 100,00% 0,00%
QFT20171220A12 100,00% 0,00%


A kártalanítás jelen fázisában a hiányzó kötvényeket pénzkövetelésként vette figyelembe a BEVA, ezért e kötvényekért az azok vásárlásakor kifizetett vételár képezi a kártalanítás alapját.

Quaestor Értékpapír Zrt. „f.a.” felszámolója